ROPRES

Cetățenia română, un mit pentru etnicii români din Serbia. Deputat AUR: ANC întârzie nejustificat 3 ani

Distribuiți acest articol!

Mai mulți etnici români din Serbia, au făcut apel către Președintele Comisiei pentru Constituționalitate, Ringo Dămureanu, pentru a rezolva problemele cu care aceștia se confruntă la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie în vederea acordării cetățeniei române. Unul dintre sutele de cazuri ignorate de ANC este cel al Prof. Dr. Darjan Karabašević, etnic român din Valea Timocului, Doctor în științe – Neutrosofie, cadru didactic universitar la Universitatea din Novi Sad (Serbia), care a arătat că nu vrea să părăsească țara natală, Serbia, însă dorește să fie recunoscut ca ROMÂN. În acest context, deputatul AUR, Ringo Dmureanu solicită soluționarea și urgentarea cazului, care este în așteptare de peste 3 ani pe masa Autorității competente de la București.

În mod nejustificat și impardonabil pentru Dvs., ca instituție, nu ați răspuns în termen legal și nici până la data prezentei, nici nouă și nici direct petentului la adresa nr. 287 din 13 August 2021. Darjan Karabašević a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române pe data de 23 Aprilie 2018, iar ulterior a fost informat, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de Dosar 339/A/2021. Petentul a deplâns faptul că solicitarea sa a întârziat nejustificat peste 3 ani”, a declarat deputatul AUR, Ringo Dămureanu.

Darjan Karabašević a pus la dispoziție dovezi de natură să determine o reacție mai rapidă a autorităților românești, nicidecum o atitudine de sfidare la adresa românilor care își afirmă identitatea românească în comunitatea istorică din care fac parte. Prezentele documente au demonstrat că a contribuit și contribuie în mod deosebit la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești, depuse o dată cu solicitarea de acordare a cetățeniei române. Între acestea se numără: invitații oficiale emise de Administrația Prezidențială, diplome, adeverințe sau recomandări care arată contribuția deosebită a domnului Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea culturii și științei românești în străinătate.

În ultima audiență parlamentară pe care i-am acordat-o, domnul Darjan Karabasevic ne-a adus la cunoștință că, în vederea ”soluționării cu celeritate” a cererii sale de dobândire a cetățeniei române, i se cere să ”completeze dosarul” cu documente relevante din care să reiasă faptul că a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, în original sau în copie legalizată, însoțite de traducere legalizată, după caz. Solicit să i se precizeze care este motivul pentru care nu ați răspuns în termen legal la adresa nr. 287 din 13 August 2021 emisă de Biroul parlamentar Deputat Ringo Dămureanu și dacă documentele depuse nu sunt suficiente pentru acordarea cetățeniei române domnului Darjan Karabasevi”, a punctat deputatul Dămureanu.


Distribuiți acest articol!

S-ar putea să-ți placă și...