Achizitii publice: controlul ex-ante va fi digitalizat

Mai multe noutăți urmează să fie introduse în legislația achizițiilor publice și sectoriale, cea mai importantă fiind digitalizarea controlului ex ante.

Astfel, potrivit unui nou proiect de act normativ, controlul ex ante va fi integral digitalizat, desfășurându-se prin mijloace electronice în toate fazele sale.

Nu va mai fi necesară deplasarea personalului ANAP la sediul autorității contractante, cu excepția situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin mijloace electronice.

De asemenea, noile modificări prevăd că depășirea termenelor pentru acordarea avizului conform al ANAP va echivala cu acordarea tacită a avizului conform necondiționat pentru autoritatea/entitatea contractantă,

 » Sursa: www.arenaconstruct.ro