15 iunie 2020 – 131 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu – CURIERUL ROMÂNESC

Luceafărul poeziei românești s-a stins mult prea timpuriu, la doar 39 de ani, pe data de 15 iunie 1889. Astăzi comemorăm 131 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului far’ de pereche. Împrejurările în care acesta a murit sunt în continuare incerte , învăluite într-o ceață care nu s-a ridicat nici până în zilele noastre.

Titu Maiorescu nota în jurnalul său: „Astăzi a murit Eminescu, în institutul de alienați, de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche…” , iar Dr. N. Tomescu, unul dintre medicii care s-au ocupat de Eminescu, nota în unul din jurnalele sale: „Oricum ar fi, sfârșitul total nu părea iminent, căci el se nutrea bine, dormea și puterile se susțineau cu destulă vigoare. Un accident (Eminescu a fost lovit în cap cu o piatră de către un pacient nebun), însă de mică importanță, a agravat starea patologică a cordului și a accelerat moartea”. Dupa autopsie, acelasi medic nota: „Eminescu n-a fost sifilitic… Adevărata cauză a maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul cerebral, oboseala precoce și intensă a facultăților sale intelectuale”.

Noi, cu toții, suntem vinovați de faptul că nu îl prețuim la adevărata lui valoare . Niciun popor european nu are ca poet național un geniu atât de complex, de profund, de sensibil. Faptul că nu știm să îl prețuim , l-a determinat pe marele Constantin Noica să afirme: „Românii au două păcate: primul este că nu-l cunoaștem noi înșine pe Eminescu; al doilea, că nu-l facem cunoscut lumii așa cum se cuvine.

Crezurile personale izvorâte din adâncul sufletului le-a păstrat până în ultima clipă a vieții sale. A dat dovadă de o capacitate de sinteză și analiză fantastice. Era foarte critic cu cei care meritau și cu cei care erau contra interesului național, Eminescu fiind un mare naționalist, problema înstrăinării Basarabiei fiind una foarte dureroasă.

Opera sa nu poate fi contestată de nimeni și va dăinui atât timp cât va exista lumea. Să îl cinstim cu toții așa cum merită!

Alexandru Florian Săraru este specialist în economie, profesor de matematică, absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Este autor a numeroase cărți și lucrări în domeniul poeziei, filosofiei, dar și pentru copii, activist civic și politic, preocupat de dezvoltarea economică și culturală a Sectorului 5

 » Citește întreg articolul pe Curierul Românesc.